Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Dorrak
zajmującej się problematyką i doradztwem szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej,
bhp, zamówień publicznych oraz usług architektonicznych

O firmie

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Dorrak zajmującej się kompleksową i profesjonalną obsługą jak i doradztwem z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp oraz pomocy przy  przygotowaniu spraw i opracowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

Jesteśmy gotowi udzielać pomocy z zakresu usług architektonicznych wraz z wykonywaniem wizualizacji wszelkich projektów budowlanych i przedsięwzięć urbanistycznych w technologii 3d.

Firma prowadzi szkolenia z zakresu medycznego dla pracodawców i pracowników

Motto firmy brzmi: „Bezpieczne i profesjonalne doradztwo dla inwestora i wykonawcy”

Firma prowadzi działalność od kilku lat zajmując się kompleksowym i profesjonalnym doradztwem dotyczącym spraw związanych z ochroną przeciwpożarową wraz z wyposażaniem obiektów w wymagany przepisami prawnymi niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz opracowywaniem wymaganej w tej dziedzinie dokumentacji.

Dorrak prowadzi doradztwo z zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Kolejne nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych stwarzają wiele niejasności i problemów, ale z nami łatwo przez nie przebrniesz. Naszej firmie przyświeca dewiza: Zamawiający i Wykonawcy są równoprawnymi partnerami, dla których głównym celem jest prawidłowo udzielone i zrealizowane zamówienie publiczne.

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem z zakresu architektury, a przede wszystkim chcesz zobaczyć wizualizacje 3D swojego projektu architektonicznego lub urbanistycznego to właśnie trafiłeś w dobre i profesjonalne miejsce

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wykonamy dla Państwa usługi w zakresie:

 • Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem obiektów
 • Opracowania operatów przeciwpożarowych budynków i terenów w tym dla Zakładów zajmujących się składowaniem odpadów
 • Wykonywania kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektów przed kontrolą lub odbiorem prowadzonym przez Państwową Straż Pożarną
 • Wyposażenia obiektów w:
  – instrukcje przeciwpożarowe;
  – wykazy telefonów alarmowych;
  – znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;
  – znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż.;
  – pożarnicze tablice informacyjne;
  – podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze.

 

Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców i pracowników:

 • wstępne;
 • okresowe;
 • próbne alarmy, próbne ewakuacje  użytkowników z obiektów.

 

Prowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym kontrole w zakresie:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
 • wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania;
 • przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
 • dróg pożarowych i ewakuacyjnych w tym oznakowania tych dróg;
 • sprawności systemów alarmowania.
 • Udzielamy wyczerpujących informacji, porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według aktualnych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkolenia medyczne

Szkolenia z zakresu przedmedycznego dla pracodawców i pracowników:

 

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • (BLS-Basic Life Support) – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne + AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)

Usługi architektoniczne

Animacje arch.

Doradztwo arch.

Wizualizacje 3D

Wykonywanie wizualizacji architektonicznych i urbanistycznych

Zostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dorrak - Błażej Rakowski w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej.

Dorrak

mgr inż. Błażej Rakowski

Copyright © 2018 Dorrak
Created by #testocreative