Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Dorrak
zajmującej się problematyką Zamówień Publicznych, wykonującą profesjonalną
i kompleksową obsługę Wykonawców i Zamawiających.

O firmie

Motto firmy brzmi: „zamówienia publiczne z Dorrak – dobrze przeprowadzona procedura”. Kolejne nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych stwarzają wiele niejasności, ale z nami łatwo przez nie przebrniesz. Firmie Dorrak przyświeca dewiza: Zamawiający i Wykonawcy są równoprawnymi partnerami, dla których głównym celem jest prawidłowo udzielone i zrealizowane zamówienie publiczne.

Oferta dedykowana Zamawiającemu

Usługa świadczona przez firmę Dorrak obejmuje kompleksową pomoc w trakcie procesu inwestycyjnego, począwszy od wypracowania standardów wydatkowania środków finansowych, poprzez przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz realizację umowy, a w szczególności:

  • Opracowywanie regulacji wewnętrznych związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Usługi związane z planowaniem zamówień publicznych;
  • Przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wsparciem w zakresie prawidłowego oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia;
  • Doradztwo w trakcie kontroli, w tym również sporządzanie pisemnych wyjaśnień lub opinii;
  • Monitoring umów dotyczący zamówień publicznych.

Oferta dedykowana Wykonawcy

Głównym celem Wykonawcy jest zdobycie kontraktu i jego należyta realizacja. Dużym utrudnieniem jest nieprecyzyjność zapisów Prawa zamówień publicznych oraz ich różna interpretacja przez Zamawiających. Firma Dorrak oferuje Wykonawcom usługi umożliwiające uniknięcie problemów z tego wynikających, a w konsekwencji zwiększenie szans na zdobycie dobrego kontraktu poprzez:

  • Doradztwo i usługi związane z weryfikacją zapisów dokumentacji postępowania przetargowego, w tym opracowania pytań i wniosków o modyfikację zapisów dokumentacji (SIWZ) oraz pomoc w przygotowaniu ofert;
  • Doradztwo na etapie realizacji umowy;
  • Pomoc w wypracowaniu procedur wewnętrznych mających na celu efektywne pozyskiwanie zamówień publicznych.

Działalność dodatkowa

Doradztwo p. poż.

Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia medyczne

Szkolenia z zakresu medycznego dla pracodawców i pracowników:

  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
  • (BLS-Basic Life Support) – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne + AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)

Doradztwo arch.

Doradztwo w zakresie wykonania projektów architektonicznych

Koncepcje i wizualizacje architektoniczne

Zostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dorrak - Błażej Rakowski w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej.

Dorrak

mgr inż. Błażej Rakowski

Copyright © 2018 Dorrak
Created by #testocreative